Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Friday, October 1, 2010

Не се опитвай да насилваш нещата

"Не се опитвай да насилваш нещата. 
Достатъчно е само да искаш. 
Макар че небето ще бъде различно след няколко
часа, това не означава, че неговото съвършенство и завършеност сега са непълни.
 
Ти също всеки миг си съвършен, а не несъвършен, заради това, че утре ще бъдеш различен!"
 ~ д-р Уейн Дайър

No comments:

Post a Comment