Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Thursday, September 2, 2010

Сентенция на Айнщайн

"Въображението е по-важно от знанието. 
Защото знанието е ограничено до всичко, което знаем и разбираме, докато въображението обхваща целия свят и всичко, което някога ще бъде познато и разбрано."
Алберт Айнщайн
14 март 1879 - 18 април 1955, Физик 

No comments:

Post a Comment